Tag Archives: עיצוב לוגו

עיצוב לוגו – מה מטרתו?

לוגו מהווה חלק מהתדמית שכל בית עסק מבקש לשדר.אנו נתקלים בלוגו בכל מיני צורות ומקומות.הלוגו מתנוסס על נייר המכתבים של הפירמה, על המעטפות, על כרטיסי הביקור ועל כל חומר פרסומי שהעסק מוציא.כיום, כשלכל עסק המכבד את עצמו יש אתר אינטרנט, הלוגו יתנוסס גם בראש האתר.

כשהעסק משווק מוצרים פיזיים להבדיל משירותים, אנו ניתקל בלוגו גם על גבי המוצר עצמו.

אז מה בעצם תפקידו של הלוגו?

הלוגו נועד להעביר מסר שיווקי תדמיתי וליצור סוג של מיתוג עסקי באמצעות תצוגה גרפית – ויזואלית.

לעיתים הלוגו יהיה צורה גרפית פשוטה שכל אחד יפרש אותה כפי הבנתו ולפעמים לא תהיה לה כל משמעות של ממש. במקרה שכזה הלוגו יופיע בצמוד לשם בנסיון להטמיע אותו בזכרון של הלקוחות הפוטנציאליים, כך שכשיראו את הצורה הזאת יזהו אותה עם העסק.

לפעמים ללוגו תהיה משמעות הקשורה בעסק עצמו, והוא ישדר מסר כלשהו בנסיון ליצור מיתוג עסקי.

בכל אחד מהמקרים הלוגו נועד לשדר משהו שידבר אל הלקוח הפוטנציאלי ויאפשר לו לזהות את העסק, מוצריו ושירותיו במבט מהיר ומבלי להתעמק.

לכן, חשוב שעיצוב לוגו יתבצע על ידי מי שזאת מומחיותו, כחלק מתהליך המיתוג העסקי.

עיצוב לוגו איננו מהווה עבודה גרפית בלבד, סוג של עיצוב גרפי.
מושקעת בעיצוב לוגו מחשבה שמטרתה לשלב את הלוגו בקונספט השיווקי של העסק, לכן חשוב שבעיצוב לוגו יטפל מי שאחראי על המיתוג והשיווק ולא רק מי שמטפל בעיצוב גרפי או כחלק מעיצוב אתר.